دانش آموزان برگزیده
 
 
 
ویژه
 
 
 
درج مطلب
 
 

منتخبین شورای دانش آموزی دبیرستان نمونه دولتی حافظ

سال تحصیلی 95 - 94

تعداد آرا

کلاس / شعبه

نام و نام خانوادگی

ردیف

105

سوم تجربی

مینا ذوالقدر

1

90

سوم ریاضی

مهسا اکراهی

2

87

دوم تجربی

آرزو اکبرزاده

3

84

دوم ریاضی

حدیث پاک

4

81

دوم تجربی

فاطمه السادات هاشمی

5

73

سوم تجربی

فاطمه نکوئیان

6

71

سوم تجربی

فاطمه بانیانی

7

61

دوم تجربی

زهرا زارعپور

8

57

دوم تجربی

زهرا محمدی

9

57

دوم تجربی

فاطمه عسکری فرد

10

 
     
 
 
فرهیختگان
 
 
 
     
 
 
نقشه سایت