مدیر آموزشگاه
 
خانم جمیله غلامی فارسی                                                                                                                            
 
سابقه خدمت : 26سال
 
رشته تحصیلی : علوم اجتماعی -برنامه ریزی
 
دانشگاه شیراز
 
 
 
 
     
 
 
فرهیختگان
 
 
 
     
 
نقشه سایت